Seneste blog indlæg

17.3.2019

Weekenden den 9. og 10. marts var rammen om den store årlige forårsopvisning i Lemvig, hvor også Nørre Nissum var repræsenteret.


Hele 40 hold var på gulvet i løbet af de to dage og det beløber sig til 2200 gymnaster, heraf 13 efterskolehold og 27 lokale gymnastikhold, deltagerne var aldersmæssigt spredt fra 0.-2. klasse til de ældste deltagere fra Ramme-Lomborg. Alle gjorde det rigtig godt, der var en god stemning begge dage,...

17.3.2019

Børn såvel som voksne mødte talrigt op til den årligt tilbagevendende fastelavnsfest I Østhallen. Omkring 250 var mødt op ialt, og rigtig mange børn var klædt ud i flotte og farverige dragter.  Arrangementet var et vellykket samarbejde mellem fire forskellige foreninger i Nørre Nissum: GNIF, KFUM, Familie og Samfund samt Spejderne. Der var fastelavnsboller i massevis samt sodavand og slik til børnene og kaffe til de voksne. Ka...

1.2.2019

Endelig fik vi en afgørelse omkring Degneparkens fremtid, omend ikke den vi havde håbet på!


Siden borgermødet på Seniorhøjskolen sidste år, har alle interesserede medborgere ventet på nyt omkring Degneparkens fremtid og håbet på, at et ønske om et seniorbofællesskab ville blive en realitet.


Desværre har Lemvig Kommune meddelt, at den ikke kan hjælpe i forhold til at omdanne Degneparken til boliger. Kommunen er indstillet på at...

31.1.2019


Tirsdag aften den 29. januar døde Jane Aamund efter et langt liv, hvor hun flere gange var ramt af kræft samt af andre alvorlige sygdomme. Hun var omgivet af sin nærmeste familie, da hun kl. 22.40 lukkede sine øjne for sidste gang på Ankerfjord Hospital i Hvide Sande.


Jane Aamond elskede livet og levede det altid så fuldt ud, som hendes helbred tillod, og samtidig var hun også en sand livskunstner, som med ukuelig optimisme s...

9.1.2019

Der har ikke været meget nyt at berette i forbindelse med, hvad der videre skal ske med Degneparkens bygninger, som har stået tomme i alt for lang tid. Ved årsskiftet stillede vi Borgmester Erik Flyvholm følgende spørgsmål:


”Bliver der i 2019 sagt ja til at bygge almennyttige boliger eller lignende i Nørre Nissum” (underforstået også renovering af Degneparken), svarede han følgende:


”Det er boligselskaberne, der bestemmer, og...

20.12.2018

Takket være Bredbåndspuljen, som regeringen indførte i 2016 kan ca. 80 adresser på landet i Nørre Nissum nu se frem til at få fibernet og dermed lynhurtig adgang til internettet ikke senere end november 2019. Puljens tilskud per adresse er ca. 31.000 kroner, og derved kan vi alle glæde os over en langt bedre dækning, end det hidtil har været tilfældet. De fleste huller er herved blevet lukket i den digitale dækning i landzoner...

19.12.2018


De borgere, som følger den snart gamle strid omkring fusionen mellem Nørre Nissum og Lemvig Varmeværker, er sikkert klar over, at sagen nu er på vej til Højesteret, men der er i mellemtiden opstået en tvist omkring den rentesats, som varmeværket opkræver (og har opkrævet  de seneste 2-3 år) i forbindelse med fusionen, hvor en rørledning blev gravet ned mellem de to byer. Selvom Nørre Nissum varmeværk på det tidspunkt var i øk...

27.10.2018

Der er indkaldt til Borgermøde på seminariet i Nørre Nissum den 1. november, hvor initiativtagerne bag et musik- og kulturhus vil redegøre for den udvikling, der er sket inden for især den økonomiske side af projektet om at omdanne én af Nørre Nissums fredede bygninger til et kulturelt samlingssted.


Svend Aage Povlsgaard, tidligere uddannelsesleder på seminariet, føler sig optimistisk omkring realiseringen af projektet.  Han f...

27.10.2018


På den gode traditionelle vestjyske måde startede mødet med kulturminister Mette Bock den 24. oktober på Seniorhøjskolen  med en sang fra Højskolesangbogen, hvorefter der var lagt op til åben dialog mellem ministeren, forstander Maria Kangas Christensen og formand Henrik Sommer.  
Ministeren var i Nørre Nissum for at uddybe de eventuelle planer om oprettelse af flere seniorhøjskoler ud over de to allerede eksisterende i...

16.10.2018

For et par år siden plantede Det Danske Hedeselskab en bynær skov på Søndermarken. Det vare stadig nogle år førend skoven for alvor bliver til glæde for borgerne, men den gode nyhed er, at hundeskoven er klar til at modtage de firebenede gæster.

Den er nu færdig og er totalt indhegnet og klar med låge.

Kik forbi hundeskoven sammen med din hund!

Please reload

15.04.2020

18.08.2019

05.08.2019

Please reload

Arkiv
Please reload