Seneste blog indlæg

19.12.2018


De borgere, som følger den snart gamle strid omkring fusionen mellem Nørre Nissum og Lemvig Varmeværker, er sikkert klar over, at sagen nu er på vej til Højesteret, men der er i mellemtiden opstået en tvist omkring den rentesats, som varmeværket opkræver (og har opkrævet  de seneste 2-3 år) i forbindelse med fusionen, hvor en rørledning blev gravet ned mellem de to byer. Selvom Nørre Nissum varmeværk på det tidspunkt var i øk...

29.9.2017

I sidste uge afsagde Landsretten dom i den flere år gamle sag, hvor fire husstande I Nørre Nissum havde stævnet Lemvig Varmeværk for at opkræve et ulovligt gældsudligningsbeløb samt beregnet en for høj rente.  Sagen går tilbage til fusionen mellem varmeværkerne i Lemvig, Klinkby og Nørre Nissum, hvor der dengang blev aftalt, at fusionen ikke måtte få økonomiske konsekvenser for varmeforbrugerne, idet varmeværket i Nørre Nissum...

9.7.2016

 Der er ikke behov for at ændre på den måde, som varmeforbrugerne i Nørre Nissum er blevet behandlet på i forbindelse med fusionen mellem varmeværkerne i Lemvig og Nørre Nissum.  De fejl, der oprindeligt blev begået fra Lemvig Varmeværks side, er nu blevet rettet og varmeværket har ændret på procedurerne, så de nu følger reglerne, og formanden for Lemvig Varmeværk, Niels Stidsen, erklærer sig godt tilfreds med Energitilsynets...

Please reload

15.04.2020

18.08.2019

05.08.2019

Please reload

Arkiv
Please reload