top of page

Flygtninge i Nørre Nissum

Danmark modtager hvert år mange asylansøgere, som bliver fordelt udover alle landets kommuner. Lemvig Kommune modtager i år 69 flygtninge, og vil yderligere modtage 52 i 2016. Indtil nu er størstedelen af flygtningene blevet boligplaceret i Lemvig by, men pga. det store antal som ankommer, har Lemvig Kommunes kommunalbestyrelse besluttet, at Nørre Nissum vil modtage en del af de flygtninge, der ankommer i 2016. Nørre Nissum er på mange måder et ideelt valg, idet byen ligger på en busrute, her er lokale skoler og daginstitutioner, som har plads til børnene, her er indkøbsmuligheder, og byen er i stand til at boligplacere et rimeligt antal flygtninge, både enlige og familier.


Det er et stort arbejde at få flygtningene integreret i det danske samfund. Ofte kommer de fra steder med krig og forfølgelse, og mange har været gennem grusomme og traumatiske oplevelser, før de ankommer til Danmark. De vil rigtig gerne integreres i det danske samfund, de vil gerne lære det svære sprog, og vil gerne have jobs, så de kan forsørge sig selv og deres familier. Og samtidig vil de også gerne lære de lokale danskere at kende. Så kære medborgere: ”Tag godt imod dem, send dem et smil når I møder dem, inviter dem hjem til en kop kaffe og en dansk småkage. Vi har mere til fælles, end man umiddelbart kunne tro”!


Vi i Nørre Nissum Sogneforening byder flygtningene velkommen og vil gøre vort til, at integrationen her i Nørre Nissum lykkes.

Recent Posts
Archive
bottom of page