top of page

Varmeværket afventer svar fra Energitilsynet


På Lemvig Varmeværks bestyrelsesmøde i oktober fremsatte advokat Henrik Lindebod en række forslag om, at man genoptog sagen vedrørende den såkaldte gældsudligning, som en del husejere i Nørre Nissum er blevet pålagt i forbindelse med fusionen med Lemvig Varmeværk.

Bestyrelsen var dog ikke enig i advokatens stillingtagen, selvom han tydeligvis havde fået medhold hos Energitilsynet gennem en såkaldt ”tilkendegivelse”. Grundet dette har bestyrelsen været til møde med Energitilsynet for at fremlægge varmeværkets side af sagen. Problemet synes at være, at der er sået tvivl om den legale rigtighed i, at varmeværket har krævet gældsbrev og tinglysning af tilslutningspligten, når en husejer ønskede at afdrage gælds- udligning over en kortere eller længere årerække. Sagen kører nu videre mellem parternes advokater og en afgørelse er nok ikke lige om hjørnet.


En talsmand for varmeværket udtaler, at skulle Energitilsynet komme frem til, at der er handlet i strid med reglerne, og at der derfor skal ændres ved værkets oprindelige fremgangsmåde, skal dette tages op i et bestyrelsesmøde, hvorefter der så vil blive rettet ind fra varmeværkets side.


I mellemtiden må man så væbne sig med tålmodighed, før denne uheldige situation vil blive endelig afgjort.

Recent Posts
Archive
bottom of page