top of page

Ekstra hjælp til dansk for flygtninge i Nørre NissumPå et lidt anderledes initiativ fra den lokale integrationsforening er der kommet et spændende samarbejde igang mellem herboende flygtninge, primært yngre, enlige mænd mellem 20 og 32 år, og en gruppe lærer- og HF-studerende fra VIA University College i Nørre Nissum.

De studerende, som frivilligt og uden betaling, har påtaget sig opgaven med at arrangere og køre en samtale- og lektiecafe, mødes med flygtninge fra Eritrea og Syrien en eftermiddag om ugen. Flygtningene er glade for det nye initiativ, for selvom de går på sprogskole i Holstebro tre dage om ugen, er det en gevinst for dem at sidde i små grupper og tale dansk med unge fra Danmark.


Mange af de studerende er vokset op med en naturlig tilgang til foreningsliv og frivillighed, og, som en af dem udtaler, giver samværet god mening med tanke på fremtiden i det danske samfund, hvor mennesker fra andre lande og kulturer vil indgå som et naturligt led i deres fremtidige karrierer. Integrationsforeningen gør i det hele taget en bred indsats for flygtningene i Lemvig kommune.


Udover ovennævnte indsats er der hver onsdag eftermiddag lektiecafe på Christinelystskolen, hvor flygtningene primært får hjælp til deres hjemmearbejde fra sprogskolen i Holstebro. Hver mandag og torsdag formiddage er der dansk samtalesamvær på kommunens jobværksted på Moeskjærvej, hvor der mest tales dansk omkring de praktiske ting i vores samfund, og i foreningens eget lokale på den gamle handelsskole finder man ”Kultur på Tværs”, hvor der løbende holdes mangeartede sammenkomster, så som foredrag, debatter, mor og børn samvær, kage- og kaffemik, m.m. Her mødes rigtig mange danske med de lokale flygtninge på tværs af kulturelle forskelligheder og til gavn for alle.


Alt dette er en indsats for at få en god og vellykket integration i vores kommune, selvom vi er klar over at: ”Vi kan ikke hjælpe alle, men alle kan hjælpe lidt”!Recent Posts
Archive
bottom of page