top of page

Ankomst af Flygtninge Trækker Ud


Der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor Lemvig Kommune, og dermed Nørre Nissum, ikke har modtaget flere flygtninge i 2016 end tilfældet er. I skrivende stund er kun fire familier blevet bosat i vores by. Kenneth Bro, formand for arbejdsmarked- og integration i kommunen, informerer, at en del af problemet ligger i, at kommunens forvaltning i øjeblikket står uden direktør.

Nørre Nissum har længe været klar til at byde flere flygtninge velkommen, og skole og daginstitutioner har fået tilført flere midler til at gøre godt med omkring arbejdet med flygtningebørn. Allerede tilbage i maj 2015 tilbød Nørre Nissum Borgerforening at Lemvig Kommune kunne placere flygtningefamilier her, og ved et borgermøde i november samme år gav kommunen grønt lys for planerne om at bosætte en del flygtninge her. Netop ved dette borgermøde var der stort fremmøde, og opbakningen var positiv.

Kenneth Bro forudser, at et større antal flygtninge vil ankomme senere på året. Det har dog vist sig, at det ikke er en helt nem opgave at finde egnede boliger her i byen til nyankomne flygtninge, idet boligerne helst skal ligge i rimelig nærhed af skole, daginstitutioner og busrute.

Huslejen skal også være på et niveau, hvor flygtningene selv kan betale ud af den integrationsydelse, de modtager. Huslejen må ikke overstige 4500 kroner om måneden, plus varme.

Borgerforeningen er også involveret i at finde beskæftigelse til nogle af de flygtninge, der er tilknyttet jobværkstedet og sprogcafeen på Moeskjærvej, bl.a. er der en mulig opgave omkring det nye skovrejsningsprojekt, hvor en landmand skal have fjernet sten m.m. fra den mark, hvor den nye sø skal anlægges, så der med rimelig lethed kan slås græs. Der er ingen tvivl om, at langt de fleste flygtninge gerne vil ud i samfundet og gøre et stykke arbejde, som de selv sammen med de lokale borgere på længere sigt vil få glæde af.


Recent Posts
Archive
bottom of page