top of page

Nyd sommeren i Nørre Nissum


Der er nu sat nye grillriste op på Midtpunktet, ved bålhuset i Byskov Mose og ved Høgsgård Strand. På Midtpunktet må brugerne selv medbringe grillkul. Husk at gøre risten ren efter brug, så den er klar til næste bruger. Ved bålhuset i Byskov Mose er der tørt brænde til fri afbenyttelse. Også her skal der ryddes op efter brug. Dejlige aftener lige nu med fuglesang. Ved Høgsgård Strand vil de også være mest sikker at medbringe grillkul, men træ på stranden må naturligvis også benyttes. Husk oprydning. Badebroen blev sat op 28. maj af broholdet. Tak for det. Badevandstemteraturen er også fin nu, og mange er begyndt at bade. Reservering af shelteren foregår på vores hjemmeside under Aktivt Udeliv. Hanssons Mose. Der er lige slået græs, og der er allerede store ællinger. Ny skov blev plantet i Søndermarken i begyndelsen af maj. Lemvig Kommune står som initiativtager til den nye skov, og arbejdet er udført af Hededanmark. Der er sået et bælte af korn med græsfrø rundt om skoven, som vil blive slået og vedligeholdt af Preben Andersen. Der er også sået vildtstriber rundt om skoven og på volden overfor Vandværket til glæde for fugle bier m.m. Endelig er der sået en blomsterblanding langs Hjertestien og Søndermarken til glæde for alle beboere og kursister m.fl. Blomsterfrøene er sponseret af DSV ( Hunsballe Frø). Stor tak for det. Omkring den lille sø i den nye skov syd for Søndermarken var der brug for en større oprydning. Det tilgroede vandhul var blevet fyldt op med flasker, gammelt jern, plastik, marksten,murbrokker, fundamentblokke med jernstænger og forskelligt træaffald. Stor tak til 6. klasse og specialklassen fra Nørre Nissum Skole og de beboere som hjalp med oprydningen. Eleverne fik samtidigt lært noget om, at det er helt galt at bruge naturen som losseplads, og det gør vi heldigvis ikke længere. Tak til Lemvig Kommune for den nye skov, som gør det ekstra attraktivt at bo i Nørre Nissum. Tak til Kristina Brochmann Pedersen fra Lemvig Kommune, som har været meget lydhør omkring vore ønsker i forbindelse med planen for beplantning af området, og som på eget initiativ søgte Friluftsrådet om midler til oprydning af vandhullet, og fik bevilget 50.000 kr. Nu kan vi snart se ællinger i den lille sø. Når I skal besøge det nye naturområde er der mulighed for parkering ved den tilligere genbrugsplads eller ved Vandværket i Søndermarken.


Recent Posts
Archive
bottom of page