top of page

LEMVIG  VARMEVÆRK  nok engang!


I fortsættelse af indlæg her på siden fra november 2015 og januar 2016 omkring den opståede tvist mellem varmeværket og en gruppe borgere i Nørre Nissum, er der nu kommet en endelig afgørelse fra Energitilsynets side, en afgørelse, der egentlig skulle være truffet i slutningen af 2015, men pga. omfattende korrespondance – især fra varmeværkets side – blev afgørelsen forsinket igen og igen.

Men den 30. maj, 2016 skriver advokat Uffe Bro på vegne af Lemvig Varmeværk følgende:

“Da Energitilsynet har besluttet, at værket ikke må forlange, at der udstedes gældsbreve for det såkaldte gældsudligningsbeløb (ekstraordinært tilslutningsbidrag), skal det herved meddeles, at gældsbrevene er annuleret. Måtte man ønske gældsbrevet returneret, bedes man kontakte varmeværket. Vi bemærker at annuleringen af gældsbreve IKKE betyder, at man ikke fortsat skal betale den ydelse, der fremgår af gældsbrevet”.

Hvorvidt borgernes pålagte egenudgifter i forbindelse med ovennævnte, (tinglysning, osv.) vil blive refunderet vides på nuværende tidspunkt ikke, men retten i Holstebro forventer at en endelig beslutning herom vil foreligge i midten af næste måned.


Recent Posts
Archive
bottom of page