top of page

Energitilsynet færdigbehandler sagen vedr. Lemvig Varmeværk


Der er ikke behov for at ændre på den måde, som varmeforbrugerne i Nørre Nissum er blevet behandlet på i forbindelse med fusionen mellem varmeværkerne i Lemvig og Nørre Nissum. De fejl, der oprindeligt blev begået fra Lemvig Varmeværks side, er nu blevet rettet og varmeværket har ændret på procedurerne, så de nu følger reglerne, og formanden for Lemvig Varmeværk, Niels Stidsen, erklærer sig godt tilfreds med Energitilsynets endelige beslutning.

Ved fusionens indgåelse blev det aftalt, at denne ikke måtte få økonomiske konsekvenser for forbrugerne i Lemvig, og derfor blev den store gæld, som Nørre Nissum Varmeværk havde, pålagt beboerne i Nørre Nissum i form af et ekstraordinært tillæg, som også indeholdt omkostninger for den forsyningslinie, der var en nødvendighed mellem de to varmeværker. Forbrugerne fik valget mellem at indbetale tillægget som et engangsbeløb eller vælge en afdragsordning over 3, 5 eller 10 år, den sidste mulighed mod, at der blev tinglyst en forsyningspligt på ejendommen samt et personligt gældsbrev.

En håndfuld beboere i Nørre Nissum indbragte herefter en klage til Energitilsynet via advokat Henrik Lindebod, idet de mente, at varmeværket hverken havde ret til at stifte gældsbrev eller foretage tinglysninger på deres ejendomme. Det fik de medhold i, men pga yderligere oplysninger fortsatte sagen ved Energitilsynet indtil for nyligt, hvor Lemvig Varmeværk i mellemtiden har fået rettet til, således at hverken tinglysning eller gældsbrev er påkrævet. Det betyder, at tillægget fremover følger huset og varmeforbrugeren, og ikke længere betegnes som en personlig gæld. Det originale gældsbrev kan derfor blive returneret til Nørre Nissums varmeforbrugere ved henvendelse til Lemvig Varmeværks advokat.

Advokat Henrik Lindebod er nogenlunde tilfreds med beslutningen, men ønsker dog afskrivningen af rørføringen til Nørre Nissum afdraget over 25-30 år, idet ledningen reelt har en levetid på hele 60-70 år, og han mener defor, at afskrivningen burde løbe over en væsentlig længere årerække end de ti år, som varmeværket har foreskrevet.

En længere afskrivningsperiode ville betyde et lavere årligt afbetalingsbeløb til forbrugerne i Nørre Nissum. Hertil vurderer Energitilsynet dog, at varmeværket har fulgt reglerne for afskrivninger, og derfor har frie hænder til at vælge, hvor mange år afskrivningen skal foregå over. Hertil mener advokat Lindebod, at dette er forkert, og overvejer derfor om denne del af sagen skal indbringes for Energiklagenævnet. Dette har han en frist på fire uger til at vurdere.

Hos varmeforbrugerne i Nørre Nissum er der dog stadig en del usikkerhed omkring en eventuel tilbagebetaling af de engangsudgifter, de blev pålagt ved fusionen, så som stiftelse af gældsbrev og tinglysningsafgift af samme, også rentetilskrivningen sættes der spørgsmålstegn ved, men - så vidt vides i skrivende stund - vil Energitilsynets endelige afgørelse falde den 15. juli.

I mellemtiden kan varmeforbrugerne i Nørre Nissum være tilfredse med, at de med fusionen har fået væsentlig billigere varme, som, ifølge varmeværkets egne beregninger, giver et gennemsnitshus en besparelse på hele 66 procent af varmeregningen siden 2014.

Og DET kan alle kun glæde sig over!!

Recent Posts
Archive
bottom of page