top of page

Forstander Flemming Nees forlader Seniorhøjskolen

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole har ansat Flemming Nees, Nørre Nissum, som ny skoleleder men dog først med tiltrædelse den 1. januar 2018, idet Flemming Nees ønsker at følge Seniorhøjskolens indeværende årsprogram til dørs.

Efter en årerække på Seniorhøjskolen, hvor han overtog ledelsen i 2006 efter Erik Sommer, glæder Flemming Nees sig til igen at arbejde med unge, hvilket han har gjort tidligere gennem tre år på specialafdelingen på Nørre Nissum Skole samt to år på HF i Nørre Nissum. Nees glæder sig til de nye udfordringer, som venter ham i Lomborg, men indrømmer gerne, at hans kendskab til Lomborg Gymnastik- og Idrætsskole er begrænset, men det er der taget højde for, idet han har fået mulighed for at følge med på skolens intranet og derigennem lære skolen bedre at kende før årsskiftet.

Ved Flemming Nees’ ansættelse på efterskolen blev der lagt stor vægt på de syv års ledelseserfaring han bringer med sig, og så er det da også en fordel, at han er lokalt funderet. Iøvrigt forventer Nees at flytte til Lomborg sammen med hustruen Lene Skov Nees, som i dag er jordemoder i Holstebro, så snart muligheden byder sig. Det er meningen, at Lene Skov Nees senere skal have en funktion på efterskolen, således at Flemming og Lene bliver et forstanderpar. Som Flemming Nees udtrykker det, ”Det er jo en kostskole, og der mener jeg, at en forstander skal bo tæt på, idet man udover det faglige ansvar for de unge også har et særligt socialt ansvar, idet skolen jo er de unges hjem i deres tid i Lomborg, og så skal der være en voksen hjemme”!

Bestyrelsen på Seniorhøjskolen har endnu ikke taget stilling til, hvordan en nyansættelse skal håndteres, men der er jo god tid til januar, og Flemming Nees udtrykker, at han selvfølgelig står til rådighed, hvis der er brug for assistance til at køre en ny forstander på plads.

Recent Posts
Archive
bottom of page