top of page

Lemvig Varmeværk fik igen medhold

I sidste uge afsagde Landsretten dom i den flere år gamle sag, hvor fire husstande I Nørre Nissum havde stævnet Lemvig Varmeværk for at opkræve et ulovligt gældsudligningsbeløb samt beregnet en for høj rente. Sagen går tilbage til fusionen mellem varmeværkerne i Lemvig, Klinkby og Nørre Nissum, hvor der dengang blev aftalt, at fusionen ikke måtte få økonomiske konsekvenser for varmeforbrugerne, idet varmeværket i Nørre Nissum havde stor gæld. Herudover blev der gravet en forsyningsledning mellem Lemvig og Nørre Nissum til 13 millioner kroner. For at ligestille forbrugerne i de to byer blev borgerne i Nørre Nissum pålagt et såkaldt gældsudligningsbeløb, hvor valget stod mellem at betale gælden som et engangsbeløb eller underskrive en afdragsordning med en tillagt rente på 7%.

Uenighed omkring udregningen af udligningsbeløbet og hvor vidt dette kunne opkræves på en gang, samt om en 7% rentesats var korrekt resulterede i, at fire forbrugere stævnede varmeværket for Energistyrelsen og senere for Byretten. Begge steder blev det dog slået fast, at Lemvig Varmeværk havde fulgt gældende regler, og i sidste uge nåede Landsretten altså til den samme konklusion.

Det betyder, at de fire sagsøgere nu er dømt til at betale varmeværkets sagsomkostninger, som beløber sig til 10.000 kroner til hver af de fire forbrugerne.

Man må jo så gå ud fra, at der hermed er sat et endeligt punktum for sagen.

Recent Posts
Archive
bottom of page