top of page

Borgermødet, mandag d. 27 november


Omkring 40 personer deltog i mødet, der blev holdt i Spejderhuset.

Byfornyelsen i Nørre Nissum...... Gennemgang af de projekter, der indtil nu er blevet en realitet: Forskønnelse af forhaver på Hovedgaden, dårlige huse fjernet på Hovedgaden samt Midtpunktet. Ejeren af den tomme grund midt i Hovedgaden er interesseret i at sælge for 10-20.000 kroner. Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt fremtidige byfornyelsesprojekter.

400.000 kroner resterer i Byfornyelsesprojektet til anvendelse i Nørre Nissum.... Beløbet er fortrinsvis øremærket for nedrivnings- og renoveringprojekter på Hovedgaden, Seminarievej, Gudumvej, Borumvej. Beboerne på ovenstående fire veje vil modtage e-post fra Kommunen om støttemulighederne. Udover beboerne på ovenstående veje, kan andre også søge om andel i de 400.000 kroner. Dead line for ansøgning er 1. marts 2018.

Nye byggegrunde på ”Hanssons Mark”...... Kristine Løser, Lemvig Kommune, informerede omkring Kommunens beslutning om at udstykke og byggemodne fem grunde på stedet. En ny lokalplan bliver nødvendig, og sagsbehandling af dette projekt kan tage op til ti måneder.

Orientering om anvendelse af de 150.000 kroner fra Årets Landsby..... Den 6. november 2017 var der her på siden et opslag over den hidtidige fordeling af penge. På dette borgermøde blev der foreslået forskellige emner til brug af de resterende midler (ca. 70.000 kroner), bl.a. en hoppeborg til Midtpunktet, infoskærme ved indfaldsvejene samt en lettere adgang til fjorden. Formanden, Ove Damgaard, informerede om, at disse forslag allerede var blevet diskuteret i Borgerforeningens bestyrelse og blevet forkastet.

Opsætning af hjertestarter ved Genbrugsbutikken på Hovedgaden ..... Som allerede informeret, er der indkøbt en hjertestarter for en portion af ovennævnte 150.000 kroner. Der vil blive tilbudt kursus i brug af hjertestarteren, som vil blive afholdt på Redningsringen i Lemvig. Tilmelding startede under Borgermødet.

Evt.

Degneparkens fremtid. Ove Damgaard orienterede om, at Borgerforeningen til kommunen havde bakket op om et salg til Seniorhøjskolen, selvom det på nuværende tidspunkt er uvist, om Seniorhøjskolen har planer om at købe Degneparken. Et andet forslag var at anvende stedet som Ollekolle. Det blev nævnt, at den offentlige plads ved tanksationen på Hovedgaden benyttes meget lidt, og der blev opfordret til at gøre langt mere brug af pladsen.

Eva Daneville, pva. Borgerforeningens Bestyrelse

Recent Posts
Archive
bottom of page