top of page

Mårhunde i Nr. Nissum


Desværre har vi fået en hel del ubudne gæster i Nr. Nissum. Ganske vist er de ikke så synlige, da de bevæger sig rundt om natten. Der er ingen tvivl om, at vi har flere mårhunde, end vi regner med. Mårhunde er generalister og tilpasser sig let nye levesteder. Mårhundenes hyppige levesteder er rørskove og fugtige områder nær søer og åer, gerne blandingsskov med tæt, lav bevoksning. Men skrænterne ved Limfjorden er også gode levested for mårhunde, og de indtager gerne kunst- og naturgrave som deres bolig.

Mårhunden har en uheldig indflydelse på faunaen og er bærere af adskillige og alvorlige sygdomme

Indsatsen for at minimere mårhundebestanden er blevet skærpet. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan bidrage med oplysninger, når du har set levende eller trafikdræbte mårhunde. Kontakt gerne til nedenstående. Ligeledes kan du som jæger også yde en indsats. Kontakt hvis du har lyst til at blive mårhundejæger.

Har du lyst til at vide mere findes der masser af artikler, videoer og fotos af mårhunde på nettet fx:

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt/artsleksikon/pattedyr/rovdyr/hundedyr/marhund/

Med venlig hilsen

Mårhundereguleringsjæger Jytte Paarup

61547418

Recent Posts
Archive
bottom of page