top of page

De første millioner til Kulturhuset er på plads!


Der er indkaldt til Borgermøde på seminariet i Nørre Nissum den 1. november, hvor initiativtagerne bag et musik- og kulturhus vil redegøre for den udvikling, der er sket inden for især den økonomiske side af projektet om at omdanne én af Nørre Nissums fredede bygninger til et kulturelt samlingssted.

Svend Aage Povlsgaard, tidligere uddannelsesleder på seminariet, føler sig optimistisk omkring realiseringen af projektet. Han fortæller, at der er givet bevilling for fire milioner kroner af VIA University, men at der selvfølgelig stadig er et stykke vej op til de 15 millioner kroner, som det skønnes at ville koste at gennemføre planerne. Der er ligger flere ansøgninger inde hos forskellige fonde, bl.a. Realdania, som tidligere har givet 150.000 kroner til forundersøgelsen, hvor også Nørre Nissum Borgerforening, Lemvig Kommune og Skolebyen Nørre Nissum spyttede i kassen, så det nødvendige beløb til forundersøgelsen blev nået. Povlsgaard udtaler, at rapporten med denne undersøgelsen havde en meget stærk argumentation for projektet, og at han regner med at få svar på fondsansøgninger før årets udgang.

En af mange begrundelser bag projektet er, at man rigtig gerne vil have en åbenhed for det lokale miljø på campus, og her halter Nørre Nissum lidt bagud, idet der på nuværende tidspunkt ikke findes steder til koncerter og og anden kultur, som campusbyer andre steder kan byde på, f.eks. Holstebro og Aarhus.

Initiativtagerne bag projektet ser gerne, at det nye musik- og kulturhus får multifunktions værdi, med koncerter, fællesspisning, café, yoga, billedkunst, øvelokaler, workshops, foredrag. Ønsket er at præsentere så mange forskellige kulturevents og oplevelser af bred karakter som muligt. På borgermødet vil der også være en orientering om nedsættele af forskellige arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med planerne for hele projektet.

Kom og vær med!

Recent Posts
Archive
bottom of page