top of page

Lemvig Varmeværk – Nok Engang......

De borgere, som følger den snart gamle strid omkring fusionen mellem Nørre Nissum og Lemvig Varmeværker, er sikkert klar over, at sagen nu er på vej til Højesteret, men der er i mellemtiden opstået en tvist omkring den rentesats, som varmeværket opkræver (og har opkrævet de seneste 2-3 år) i forbindelse med fusionen, hvor en rørledning blev gravet ned mellem de to byer. Selvom Nørre Nissum varmeværk på det tidspunkt var i økonomisk nød, blev det aftalt, at forbrugerne i Lemvig ikke måtte belastes økonomisk af fusionen, og derved blev forbrugerne i Nørre Nissum pålagt at betale et såkaldt gældsudligningsbeløb. Beløbet kunne borgerne vælge at betale som et engangsbeløb eller i rater med renter over en årerække. Det er denne rente, der nu er strid omkring.

I forbindelse med højesteretssagen foreligger der en ny vidneerklæring udarbejdet af Forsyningstilsynet, som forklarer, hvordan den på tidspunktet hvor sagen oprindeligt blev behandlet af tilsynet, havde opfattet de udsagn, som varmeværkets repræsentanter fremsatte fejlagtigt, og det fremgår herefter, at Forsyningstilsynet aldrig har godkendt rentesatsen, der nu betragtes som urimelig. Forsyningstilsynet vil ikke foretage sig mere i sagen, da Lemvig Varmeværk i denne forbindelse har oplyst, at samtlige gældsbreve med påløbende rente ville blive annulleret.

Ifølge advokat Henrik Lindebod, som fører sagen for en håndfuld forbrugere i Nørre Nissum, opkræver varmeværket dog stadig en rente, som han vurderer værende for høj, hvilket han ønsker at gøre forbrugerne opmærksom på.

Her kan man så selvfølgelig spørge sig selv om, hvem der i tidernes morgen besluttede at en rentesats på 7% var fair og gangbar!

Recent Posts
Archive
bottom of page