Generalforsamling i Nørre Nissum Borgerforening

February 19, 2019

 

Torsdag d. 21. februar 19.30 på Nørre Nissum Skole

Åbent for alle

Oplæg og debat: 19:30


1. Orientering om ny affaldssortering i 2019.
   v/Gitte Bak, NOMI 4s


2. Orientering om Seniorboliger. v/ Eva Daneville


3. Orientering om Fibernet. v/ Ove Damgaard


4. Orientering om Lokalplan og udstykning af nye byggegrunde
    på Hanssons Mark. v/ Ove Damgaard20.30: Kaffe og brødGeneralforsamling kl. 20.45

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
       —Godkendelse af tekstændringer i vedtægterne


6. Valg af bestyrelse
På Valg: Poul Munk Poulsen, Eva Daneville og Tage Støvring


6a. Valg af suppleanter.


7. Valg af revisorer


8.Fastsættelse af kontingent


9.Evt.


Bestyrelsen

Please reload

Recent Posts

April 15, 2020

April 15, 2020

August 18, 2019

August 5, 2019

Please reload

Archive
Please reload