top of page

Formandsberetning for Nørre Nissum Borgerforening for 2018.


Nørre Nissum, 21. februar 2019 Der er igen gået et travlt år, hvor nye opgaver er dukket op, samtidigt med at vi har gennemført de arrangementer, der har været planlagt.

Sct. Hans aften blev gennemført med en fin opbakning fra mange fremmødte. Jørgen Nørby stod for båltalen, og det var 15. gang vi holdt Sct. Hans aften ved Høgsgaard Strand. ”Gris i mosen” 9. august blev igen gennemført med ca. 120 deltagere. Det er blevet en langt større succes, end vi havde forestillet os. Så det fortsætter vi med. Klaus Noe havde igen sponseret 2 grise.

Rundtur, hvor vi ser på kunst i Nørre Nissum, med Kurt Lyhne som guide blev afviklet 4. sept. En fin oplevelse med ca. 35 deltagere. Efterfølgende var der kaffe på Seniorhøjskole. Tak for det. I november havde Lokalarkivet inviteret på en fin aften, hvor Henning Fogde fortalte om Seminariets tilblivelse og historie gennem tiderne. Fin tilslutning, men vi kunne godt have været endnu flere, der fik den oplevelse. Juletræet blev tændt 2. dec., ca. 50 deltagere med gløgg til de voksne og kakao og godteposer til børnene. Året sluttede med Vinterfest 26. januar på Borgen, hvor Jesper Kallesøe fortalte om tankerne bag den nye Nissumsang og Erik Sommer efterfølgende fik lært os en fin ny sang om Nørre Nissum, som vi håber både elever på skolerne, men også voksne vil få lært, og sætte pris på, men det kræver musikalsk ledsagelse her i begyndelsen. Vi fik også sunget flere sange fra Højskolesangbogen, hvor vi igen sætter stor pris på Erik Sommers spil og fortællinger omkring sangene. Efterfølgende underholdt Anders Mikkelsen fra Thy med historier og viser. Vi synes selv i bestyrelsen, at vi fik en fin aften, hvor vi har fundet en ny form, vi gerne vil fortsætte med. Ud over de planlagte arrangementer indkaldte vi 22. maj til Borgermøde for at undersøge interessen for Seniorboliger i forbindelse med den tidligere børnehave Degneparken. Ca. 50 borgere var mødt frem og der var helt klart en interesse for Seniorboliger, men som lejeboliger. Det videre forløb har I allerede hørt. Arrangementet blev holdt på Seniorhøjskolen. Tak til Maria Kangas og Seniorhøjskole. 1. nov. var Borgerforeningen i samarbejde med VIA indbyder til en Workshop omkring muligheder og ideer til aktiviteter for anvendelse og udnyttelse af det nyrenoverede Musik og Kulturhus ved Seminariet.Ca 50 personer deltog denne aften, som gav rigtig mange ideer. 28. januar havde International Networking inviteret til privat koncertaften med ca. 70 borgere i Østhallens Cafeteria med den islandske sanger Jonina Ara. International Networking har nu 100 medlemmer og udfører et fint arbejde for både de få flygtninge, vi nu har i Nørre Nissum, men ikke mindst for de østeuropæere, der nu bosætter sig i Nørre Nissum, men også nye danske borger, der bosætter sig her. Stor tak til Nina, Eva, Poul Riis og I andre, der står bag det arbejde med at integrere nye borgere i Nørre Nissum Andre opgaver, vi har arbejdet med i det forløbne år: Der er blevet indkøbt i alt 12 flagstænger, vimpler og flag, som er blevet placeret ved de 4 indfaldsveje.

Vi har købt en ny karrusel, som er placeret på Midtpunktet. Begge dele er betalt med penge fra prisen, som Årets Landsby i 2017. Vi har fået et toilet på rastepladsen ved Gejlgaard Bakke. Det var dejligt for både lokale og de mange, der benytter rastepladsen til et stop, når de holder pause eller vil nyde udsigten.

I forbindelse med Områdefornyelsen var der afsat i alt 460.000 kr. til forskønnelse af den udvendige skal på huse i Nissumby, Kirkebyen, Gudumvej og Seminarievej. I alt 14 forskellige ansøgninger blev godkendt, og fik bevillinger på 30-40 % til bl.a. nye vinduer. Især Hovedgaden fik glæde af pengene.

Lokalplan for Kongensgårdparken (Hanssons Mark) er tidligere omtalt. Hundeskoven er nu indhegnet, men her er der brug for en hjælpende hånd for at gøre den attraktiv.

Vi har igen sammen med Gudum Sogneforening ansøgt om cykelsti mellem Gudum og Seminariebyen. Det er lykkedes, at fastholde, den cykelstiplan, der blev lavet for Lemvig Kommune i 2011, men det blev ikke til en cykelsti til Gudum. I stedet er en cykelsti mellem Nissumby nu rykket frem som nr. 4 på en prioriteret liste.

I efteråret søgte vi Lemvig Kommune om penge fra en ny Landdistriktspulje, der støtter de landsbyer, der i samarbejde med de lokale foreninger laver en fælles udviklingsplan for landsbyen. Vi fik 25.000 kr., som vi nu vil drøfte anvendelsen af med foreningerne. Sidste år måtte jeg tilstå, at fibernet ikke var lykkedes. Det er derfor glædeligt, at ca. 80 adresser på landet nu får bredbånd i løbet af 2019. Stor tak til Hans Knutsson, der har været tovholder på projektet i den nordvestlige del af Nørre Nissum. Det har været en stor og tidkrævende opgave, men det var ekstra rart, at det lykkedes. Nu har Lemvig Kommune ansat en mand fra 1. august til at hjælpe med udbredelsen. Det skulle gerne betyde, at de sidste borgere i Nørre Nissum også får tilbuddet.

Højskoledage på Østcenteret er nu en afdeling under Nørre Nissum Borgerforening lige som International Networking. Den bedste løsning, når det skulle være. Vi har i årets løb holdt 7 bestyrelsesmøder, og benyttet telefon og mails i høj grad. Stor, stor tak til bestyrelsen for det samarbejde vi har haft og det arbejde I udfører til gavn for borgerne i Nørre Nissum.

Ligeledes en stor tak til de frivillige arbejdsgrupper omkring Byskov Mose, Høgsgård Strand med badebro og shelter, Julebelysning, Midtpunktet og datahjælp på Østcenteret. Ove Damgaard

Recent Posts
Archive
bottom of page