top of page

Program for Borgermøde i Nørre Nissum.  

Mødet afholdes den 23. november 2015 kl. 19.00 – 21.00 i Østhallen.

 

Dagsorden: 

Kl. 19.00 Velkomst  

 

Kl. 19.10 Faktuelle tal 

 

Kl. 19.40 Hvad gør vi, når vi modtager flygtninge  

 

Kl. 19.55 Hvordan håndterer skoler og daginstitutioner modtagelse af flygtningebørn

 

Kl. 20.10 Orientering om Integrationsforeningen 

 

Kl. 20.20 Orientering om Sogneforeningen 

 

Kl. 20.30 Pause + drøftelse:

Hvordan kan vi optimere den fremtidige proces i forhold til det, I har hørt i aften? 

 

Kl. 20.40 Drøftelse og afrunding 

bottom of page