Seneste blog indlæg

Husk at købe billetter til Gris i mosen som du kan se mere om her.

19.3.2019


Vi nærmer os igen tiden for årets affaldsindsamling i Lemvig Kommune. Affaldsindsamlingen  foregår i uge 13 fra den 25. - 31. marts. Det er et samarbejde mellem Lemvig Kommune, Lemvig Landboforening, Mediehuset Lemvig og Danmarks Naurfredningsforening.

Her i Nørre Nissum foregår indsamlingen på samme måde som tidligere år. Opgaven er lagt i hænderne på Kongensgård Efterskole, Fenskær Efterskole, Nørre Nissum Efterskole og Nø...

17.3.2019

Weekenden den 9. og 10. marts var rammen om den store årlige forårsopvisning i Lemvig, hvor også Nørre Nissum var repræsenteret.


Hele 40 hold var på gulvet i løbet af de to dage og det beløber sig til 2200 gymnaster, heraf 13 efterskolehold og 27 lokale gymnastikhold, deltagerne var aldersmæssigt spredt fra 0.-2. klasse til de ældste deltagere fra Ramme-Lomborg. Alle gjorde det rigtig godt, der var en god stemning begge dage,...

17.3.2019

Børn såvel som voksne mødte talrigt op til den årligt tilbagevendende fastelavnsfest I Østhallen. Omkring 250 var mødt op ialt, og rigtig mange børn var klædt ud i flotte og farverige dragter.  Arrangementet var et vellykket samarbejde mellem fire forskellige foreninger i Nørre Nissum: GNIF, KFUM, Familie og Samfund samt Spejderne. Der var fastelavnsboller i massevis samt sodavand og slik til børnene og kaffe til de voksne. Ka...

19.2.2019

Torsdag d. 21. februar 19.30 på Nørre Nissum Skole

Åbent for alle

Oplæg og debat: 19:30


1. Orientering om ny affaldssortering i 2019.
   v/Gitte Bak, NOMI 4s


2. Orientering om Seniorboliger. v/ Eva Daneville


3. Orientering om Fibernet. v/ Ove Damgaard


4. Orientering om Lokalplan og udstykning af nye byggegrunde
    på Hanssons Mark. v/ Ove Damgaard20.30: Kaffe og brødGeneralforsamling kl. 20.45

Dagsorden:
1....

1.2.2019

Endelig fik vi en afgørelse omkring Degneparkens fremtid, omend ikke den vi havde håbet på!


Siden borgermødet på Seniorhøjskolen sidste år, har alle interesserede medborgere ventet på nyt omkring Degneparkens fremtid og håbet på, at et ønske om et seniorbofællesskab ville blive en realitet.


Desværre har Lemvig Kommune meddelt, at den ikke kan hjælpe i forhold til at omdanne Degneparken til boliger. Kommunen er indstillet på at...

Please reload

18.08.2019

05.08.2019

Please reload

Arkiv
Please reload