Sammen skaber vi et stærkt lokalsamfund!

Bliv medlem af Nr. Nissum Borgerforening

Bliv medlem og støt op omkring alle tiltagene, julebelysningen og fællesskabet i dit lokale samfund. Sammen kan vi mere!

 

Hvert år i februar er der generalforsamling, hvor den nye bestyrelse bliver valgt og alle er meget velkomne - uanset om de ønsker at komme i bestyrelsen eller ej.

 

Læs mere om den nuværende bestyrelse og fordeling af posterne under bestyrelsen.

 

Ønsker du at være medlem af Nørre Nissum Borgerforening, og dermed støtte arbejdet i sognet, så kan du indbetale kontingent som nedenstående. Har du spørgsmål, så kontakt Borgerforeningen her.

 

Opret venligst betalingen som fast betaling en gang hver år, så glemmer du det ikke.

Kontigent

For året 2019/20

Ægtepar ............................................................................220.00 kr
Singler ...............................................................................110.00 kr
Pensionistægtepar ............................................................170.00 kr
Enlige pensionister .............................................................85.00 kr

Erhversdrivende, instutioner, foreninger............................300.00 kr

Betales til konto i vestjysk Bank 7730 1054563

Husk at oplyse navn og adresse på indbetalingen