top of page

Invitation til orienteringsmøde om Geopark Vestjylland

 

Viste du, at vi bor i et istidslandskab, der er så enestående, vi kan blive UNESCO-anerkendt?

 

Hvordan det?

Dit lokalområde skal derfor med på verdenskortet som en af 120 globale geoparker fordelt på 33 lande. De globale geoparker har en stærk geologisk arv og bruger denne arv som baggrund for fortsat udvikling. Sådan et område bor du i, og det skal vi arbejde på bliver endnu mere synligt gennem Geopark Vestjylland.

 

Geopark Vestjylland – hvad er det for noget?

Geopark Vestjylland er et fælles initiativ for Lemvig, Holstebro og Struer kommuner, som har taget sin begyndelse blandt frivillige i de tre kommuner. Geopark Vestjylland er et egnsudviklingsprojekt som bygger på den geologiske og kulturhistoriske arv og skaber udvikling af erhverv, oplevelser og identitet.

 

Se også vores hjemmeside www.geoparkvestjylland.dk

 

Med hvem?

Med dig og alle andre som har lyst og interesse i det område du bor i. Geopark Vestjylland kommer på tur for at besøge netop dit område og til en snak om hvad Geoparken kan betyde for dit område, din kommune og Nordvestjylland – så vi sammen kan udvikle dit område som en del af Geopark Vestjylland.

 

Hvornår – og hvor?

Har du lyst til at høre mere om projektet, hvad det betyder for dit område og hvordan Geopark Vestjylland hænger sammen med UNESCO så mød op!

 

DATO: Torsdag d. 25. feb. 2016    

STED: Via University, Nr. Nissum. {Flexica-bygning.}          

TID: 19.30 – ca. 21:30

Alle er velkomne.

 

Tilmelding: thomas.holst.christensen@lemvig.dk senest 24. feb. Kl. 12.00

   Udover navn skriv:  Via 

 

Mere info: Projektleder, Thomas Holst Christensen, Tlf. 40 54 71 98

 

 

 

bottom of page