top of page

Infomøde om Flygtninge


Informationsmøde vedr. Flygtninge i Nørre Nissum. Lemvig kommune indbyder alle interesserede til borgermøde i Nørre Nissum den 23. november. Kommunen vil orientere om flygtningesituationen her i byen: Hvor mange flygtninge kan vi påregne, hvor kommer de fra, hvad er deres baggrund, hvor længe skal de bo her, hvad er boligsituationen her, er de lokale skoler og børneinstitutioner klar til opgaven, osv.


Det har længe været et ønske fra Sogneforeningens såvel som fra integrationsforeningens side, at et sådant møde kunne blive sat i stand, til gavn for beboerne i Nørre Nissum, såvel som for de flygtninge der flytter hertil. Tid og sted er i skrivende stund endnu ikke fastlagt fra kommunens side, men disse detaljer skulle være tilgængelige i løbet af Uge 46 og vil være at finde her på hjemmesiden. Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af mødet til at stille spørgsmål og til at få mere viden og forståelse for flygtningesituationen i vores by!


Recent Posts
Archive
bottom of page