top of page

Skal Lemtorp og Nørre Nissum skoler sammenlægges?


Meget er der blevet skrevet om skolesammenlægning af to store skoler i Lemvig, nemlig Christinelyst og Lemtorp, og begejstringen er delt! Skolebestyrelserne mener som udgangspunkt, at det er af afgørende betydning, at der arbejdes frem mod at få færre skoler i kommunen. Ved en fusion frigøres der resourcer, bedre udnyttelse af eksisterende lokaler og faciliteter samt et bredere samarbejde mellem lærerne, idet planen er at samle overbygningen på den ene skole, og bevare indskolingen på begge. Men samtidig er der også en række praktiske spørgsmål og betænkligheder, som giver usikkerhed.


På Christinelystskolen undres man over, at kommunen vil løse de demografiske udfordringer ved en sammenlægning af de to største skoler og samtidig indføre landsbyordninger omkring de små skoler. Lemtorpskolen deler denne undren, men udtrykker især bekymring omkring de trafikale problemer ved en fusion, idet dette vil betyde, at eleverne skal færdes gennem Lemvig mellem de to skoler. Begge skolebestyrelser udtrykker usikkerhed omkring, hvad en sammenlægning vil bringe, og føler at det er et meget løst grundlag, der skal gives høringssvar på.


En række forældre fra Lemtorpskolen har en hel anden tilgang til problematikken: Nemlig at lave en fusion mellem Lemtorpskolen og Nørre Nissum skole. Forældregruppen er positiv stemt over for at samle overbygningen på den ene skole og derved opnå et bredere ungdomsmiljø, men ved at samle de to byskoler, vil der ikke være plads nok på Christinelyst, som er den eneste skole i kommunen, der har pladsmangel. Og skal der udbygges, koster det penge!! Men ved at slå Lemtorp og Nørre Nissum skolerne sammen kan overbygningsklasserne samles, og man kan så henvise overbygningselever fra andre skoler til Christinelyst. Ved en fusion mellem Lemtorp og Nørre Nissum undgår 250 børn at skulle gennem morgen- og eftermiddagstrafikken i Lemvig, hvor der allerede er for mange biler og forhastede bilister, og gruppen mener heller ikke, det er realistisk at køre børnene individuelt, da trafikken vil have svært ved at bære flere hundrede ekstra biler. Forældregruppen undres også over, at der kun skal være en skoleleder i Lemvig by, mens f.ex. Thyborøn og Klinkby har en skoleleder hver. Der er også de store kulturelle forskelligheder på de to byskoler at tage hensyn til, og her mener gruppen, at det vil være mere end svært at opretholde to forskellige kulturer under samme ledelse. Ved en fusion mellem de to byskoler kunne man forudse, at Lemtorpskolen på et tidspunkt ville få indført rullende skolestart, og det ønsker forældrene bestemt ikke. Både Lemtorp og Nørre Nissum skoler kører med årgangsopdelte klasser, så her vil ingen ændring ske.


Det er ikke blandt personalet på Christinelystskolen, man finder support for den planlagte fusion med Lemtorpskolen. Her er fornemmelsen, at en løsning bliver hastet igennem, at tidsplanen simpelthen er for stram, og at der ikke er resourcer til at gennemføre en sammenlægning. Bekymringerne deles også af Vestjysk Lærerforening, som især føler, at der bør være to selvstændige leder på de to skoler. Endvidere forudser Lærerforeningen spildtid for lærerne, som kan se frem til at skulle transportere sig mellem de to skoler i hver sin ende af byen. Der er heller ingen opbakning fra Christinelystskolens elevråd, som helt blankt afviser en fusion. Man mener, at årgangene bliver for store til at komme til at kende alle på samme årgang, hvilket har stor betydning for et godt ungdomsniljø. Der er også modstand fra vestbyens børnehave og SFO, hvor man påpeger vigtigheden i, at forældre kan aflevere børn uanset alder på det samme sted.


Mange andre spørgsmål trænger sig på, og det kan der komme positive fremtidsperspektiver ud af. Men det er helt sikkert, at afgørelsen om den ene eller den anden fusionsmodel ikke ligger lige om hjørnet!


Recent Posts
Archive
bottom of page