top of page

Nyt fra Intergrationsforeningen


Der kommer til stadighed nye flygtninge til Lemvig Kommune, og dermed mærker Integrationsforeningen et fornyet og større behov for frivillige sjæle i området, som har lyst, energi og tid (blot et par timer om ugen) til at give flygtningene en hånd især igennem den første vanskelige tid, hvor de står overfor enorme udfordringer både sprogligt og kulturelt. Der er brug for kontaktpersoner for både enlige flygtninge såvel som for flygtningefamilier, og der er også et behov for frivillige, som har lyst til at være en del af Lektiecafeen (på Christinelyst Skolen), hvor de frivillige assisterer flygtninge i lektielæsning en gang om ugen eller for at være med i et par ugentlige ”Snakke Dansk” timer i lokaler på kommunens Jobværksted på Moeskjærvej.


Heldigvis har Integrationsforeningen oplevet en stigende medlemstilmelding, så foreningen nu har ca. 45 medlemmer, som deltager i forskellige aktiviteter omkring flygtninge. Foreningen er glad for, at kommunen velvilligt har stillet et fint lokale til rådighed for foreningen på den gamle handelsskole i Lemvig. Stedet er blevet døbt ”Kultur på Tværs”, og er rammen om mange arrangementer til gavn for flygtningene, bl.a. undervisning i kurdisk, danskundervisning af en herboende syrer, musikundervisning, damegymnastik, m.m. Desuden bliver lokalet brugt til møder og sociale arrangementer.


Hvert år arrangerer Integrationsforeningen udflugter for alle flygtninge (med børn), hvor der de seneste år har været ture til Ribe, Bovbjerg Fyr samt til Jyllandsakvariet i Thyborøn. I indeværende år er planerne i fuld gang med hele to udflugter: En forårstur og en efterårstur! Netop disse arrangementer er til stor glæde for flygtninge, som på den måde får lejlighed til at stifte bekendtskab med ting og steder udenfor Lemvig Kommune.


Har I tid og lyst til at give en hånd med som frivillig, så ring til formanden for Integrationsforeningen, Gunvor Fink Møller på 6177 2633.


Sammen kan vi hjælpe flygtningene til en positiv og god integration til fordel for os alle!


ความคิดเห็น


Recent Posts
Archive
bottom of page