top of page

Geninvielse af Nørre Nissum Kirke

Søndag den 27. november var der genindvielse af kirken efter en omfattende renovation, og rigtig mange mennesker fra sognet var mødt op til gudstjenesten for at se resultatet, og især for at se den nye guldbelagte altertavle som kunstneren Peter Brandes har stået i spidsen for sammen med sin kone Maja Lise Engelhardt. Resultatet er et lysere og venligere kirkerum, hvor det før så mørke kirkeinventar er erstattet med nye, lyse elementer og den gyldne altertavle som det helt centrale omdrejningspunkt.

Biskoppen i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, holdt gudstjenesten og umiddelbart derefter tog Peter Brandes ordet og fortalte om tankerne bag hele den omfattende forandring af kirkens rammer. Det gyldne alter var min grundtanke, sagde kunstneren, man kan se, hvordan de indlagte motiver i tavlen hele tiden ændrer sig, alt efter hvordan lyset påvirker den guldbelagte overflade. Og han fortsatte: Mørket er imod kirkens natur, og da specielt her i Nørre Nissum, hvor kirken helt naturligt ligger højt i landskabet. Med denne forandring har vi lagt nok en årering til denne smukke kirkes lange historie. Kirken er den eneste institution, vi har, som har været i funktion i over 1000 år, længere end både domhuse og rådhuse, og det skal vi værne om, men det betyder ikke, at der ikke må ske ændringer. Peter Brandes anerkendte de store kræfter og det store mod, som de skiftende menighedsråd har lagt for dagen, siden processen blev sat igang helt tilbage i 2007.

Biskoppen ønskede hele sognet tillykke med resultatet, og tilføjede, at det havde været en fornøjelse at følge kampen for at få projektet realiseret. Biskoppen såvel som sognepræst Leo Toftgaard havde travlt, da alle i den fyldte kirke var med til altergangen.

Recent Posts
Archive
bottom of page