top of page

Nyt Leder-TEAM på HF i Nørre Nissum


De to nye ledere af hf-afdelingen, Tina Gade og Jens Hagelskjær, tiltrådte den 1. august. De har begge været ansat i Nørre Nissum i en årrække.

Tina Gade får ansvaret som leder af hf-afdelingen og har indtil nu været ansat som pædagogisk leder, studievejleder og har endvidere undervist i musik, Jens Hagelskjær, som er lektor i biologi, bliver den nye pædagogiske leder. Også den 1. august trådte den nye reform for gymnasie- og hf-uddannelser i kraft, en reform, som de nye ledere glæder sig til at implementere. Tina Gade siger, at selv om loven dikterer hovedoverskrifterne, er der masser af frirum til at skabe en hf-uddannelse, som er endnu bedre end den vi har kendt til nu. Den nye hf-reform har en mere anvendelsesorienteret profil, og elever kan som noget nyt optages på hf direkte fra 9. klasse. Tina Gade har altid nydt undervisningen og den tætte kontakt til eleverne, som er tilstede i klasserummet. Gode relationer, åbenhed og samtaler er vigtige elementer i en ungdomsuddannelse, hvor eleverne får lov til at udvikle sig sammen med medstuderende og samtidig får lov til at være sig selv. Når man går på hf er det vigtigt at lære samarbejdets svære kunst, at tænke og udtrykke sig fordumsfrit og kreativt og at anvende sin viden i andre sammenhænge.

Jens Hagelskjær skal som pædagogisk leder stadigvæk undervise og samtidig arbejde som studievejleder, og som en del af ledelsen vil han have fokus på den pædagogiske udvikling. Jens Hagelskjær fortæller, at der er en betydelig fremgang i antallet af hf-elever i år – faktisk en stigning på hele 20 procent i forhold til året før, og noget af den fremgang skal ses på baggrund af det gode studiemiljø der findes i Nørre Nissum, som mange af de nye elever har prioriteret i deres valg af skole, Jens Hagelskjær fortæller videre, at det er positivt at flere unge fra lokalområdet har tilvalgt hf-studiet i Nørre Nissum, måske også fordi der er kommet en skarpere profilering af de fagpakker, som tilbydes.

De nye ledere er enige om, at det alment dannende perspektiv samt respekten for andres meninger og holdninger er altafgørende for et godt studie- og læringsmiljø. Motivationen er ikke nødvendigvis noget, man selv medbringer på den første skoledag, den skal vi opbygge sammen, siger de to ledere, og netop det er Tina Gade og Jens Hagelskjær meget bevidste om.

Recent Posts
Archive
bottom of page