top of page

Tilskud til Bygningsrenovering

Jeg vil gerne gøre ekstra opmærksom på muligheden for tilskud til bygningsrenovering i Nørre Nissum. Der er i alt afsat 430.000 kr. Pengene går tilbage til staten, hvis der ikke kommer ansøgninger.

Der er særligt fokus på bygninger beliggende på Hovedgaden, Seminarievej, Gudumvej og Borumvej.

Huset skal være opført før 1960 og være væsentligt nedslidt.

Der ydes tilskud til følgende renoveringsopgaver: Tag – Facader (f.eks. ny fugning) – Vinduer og døre – Trapper og sokkel – Diverse bygningsdetaljer.

Renoveringsudgiften skal være minimum 40.000 kr., og der kan opnås tilskud på 20-60 %.

Hvem kan få tilskud?

Ejerboliger, som bebos af ejer

Erhverv/ butik med boligdel

Udlejningsejendomme (enfamiliehuse og etagebyggeri)

Forsamlingshuse eller bygninger med lignende.

Hvis du ikke selv har mulighed eller lyst til at benytte dette gode tilbud vil det være fint, hvis du gør naboer og andre opmærksom på denne mulighed. Du kan få råd og vejledning ved henvendelse til bl.a. Kristine Løser, Teknisk Forvaltning, men du må også gerne spørge undertegnede. Jeg har nogle foldere liggende.

Ansøgningsfrist 1. marts 2018

Derefter behandles ansøgningerne Af Teknik -og Miljøudvalget.

Ove Damgaard

Recent Posts
Archive
bottom of page