top of page

Generalforsamling i Borgerforeningen

UDDRAG AF FORMANDSBERETNING FOR 2017

Nedenfor et uddrag af formand Ove Damgaards årsberetning:

Det er 10 år siden at Borgerforeningen påbegyndte det tunge arbejde med at vende udviklingen i Nørre Nissum fra tilbagegang til fremgang. COWI udarbejdede en analyse i samarbejde med Borgerforeningens bestyrelse samt mange andre lokale beboerer. Nu i 2017 er en ny optimisme slået igennem for byen.

Befolkningstilvæksten er et faktum, vuggestue/børnehave har 20 nye børn, og elevantallet i skolen er vokset med 10-15 elever.

Ejendomshandlen har medvind, der er solgt 20 huse/ejendomme, og et par nybyggerier er det også blevet til. En ansøgning til Lemvig Kommune om udstykning af byggegrunde med fjordudsigt i Nissumby blev vedtaget, og når Lokalplanen bliver rettet til, kan byggemodningen begynde.

At blive tildelt ”Årets Landsby 2017” prisen var et højdepunkt, som der var blevet arbejdet målrettet hen imod, og alle beboere i Nørre Nissum var inviteret til at overvære prisoverrækkelsen – sammen med 14 regions- og byrådsmedlemmer – og der var bredt fremmøde til mad og musik. Rigtig, rigtig fin PR for Nørre Nissum! En del af beløbet på 150.000 kroner som fulgte med er blevet uddelt til forskellige almene formål, og der resterer stadig ca. 65-70.000 kroner, som Bestyrelsen diskuterer anvendelse af, og her er alle i Nørre Nissum velkomne til at komme med gode ideer til glæde og gavn for os alle.

Nørre Nissum blev endvidere indstillet til Erhvervsministeriets Landdistriktspris 2017, og selv om vi ikke vandt, var det igen god PR for byen og et bevis på, at vi er ”kommet på landkortet” og bliver lagt mærke til.

Borgerforeningens årlige begivenheder, så som Sct. Hans-festen ved Høgsgaard Strand, Gris i Mosen, besøg på det nye bryggeri ”Nr. Nissum Håndbryg”, borgermøde i Spejderhuset, aftenerne i Lokalarkivet samt juletræstænding blev alle besøgt af mange lokale, selv om vejret drillede lidt!

Formanden takkede for indstillingen til Lemvig-Prisen 2017 og var overrasket og glad over, at han rent faktisk også vandt den. En personlig anerkendelse og igen et bevis på, at det går rigtig fint med udviklingen i Nørre Nissum. Med prisen fulgte 10.000 kroner, som blev ligeligt fordelt mellem GNIF og International Networking til gavn for børn og unge, som gerne vil være en del af lokal idræt, spejder, m.m.

Et par kiksere var der naturligvis også:

Fokus på bredbånd til alle har været et langsomt foretagende, men håbet er, at Lemvig Kommune nu ansætter en person til at tage hånd om opgaven. Det er der budgetteret med i 2018-budgettet, så der arbejdes på det.

Borgerforeningens Vinterfest i januar måtte i år desværre aflyses på grund af for ringe tilslutning, det var naturligvis en skuffelse, men også en oplagt chance for den nye Bestyrelse til at komme frem til noget helt andet, måske i efteråret 2018. Alle forslag og ideer er velkomne.

Bestyrelsen fik tak for godt samarbejde og en særlig tak til Ruth Kirkedal, som desværre har valgt ikke at sidde i Bestyrelsen længere.

Ove Damgaard, Formand

Recent Posts
Archive
bottom of page