top of page

Referat fra borgermøde på Seniorhøjskolen d. 22. maj 2018


Referat fra borgermøde på Seniorhøjskolen d. 22. maj 2018

Borgermødet var arrangeret af bestyrelsen for Borgerforeningen. Der var ca. 50 mødedeltagere. Ove Damgård, formand for Borgerforeningen, bød velkommen til borgermødet og begrundede initiativet til mødet med det forestående salg af daginstitutionen Degneparken.

Lemvig Kommune, som ejer Degneparken, har forhørt sig hos Seniorhøjskolen med tilbud om køb af Degneparken. Henrik Sommer, bestyrelsesformand for Seniorhøjskolen, fortalte omkring forløbet af dette, hvor Seniorhøjskolen bl.a. har tilbudt kommunen at købe grunden, som bygningerne ligger på, såfremt grunden var ryddet på forhånd.

Lemvig Kommune og Seniorhøjskolen er ikke nået til enighed om dette, men Henrik Sommer gav udtryk for, at Seniorhøjskolen selvfølgelig fortsat har en interesse i, hvad der kommer til at ske med bygningerne og grunden.

Ove Damgård fremlagde, at formålet med dette møde er, at give mulighed for borgere i Nørre Nissum til at fremkomme med ønsker og ideer til anvendelse af enten bygninger eller grund eller begge dele.

Der har tidligere være fremsat ønske om seniorboliger i Nørre Nissum, og i bestyrelsen for Borgerforeningen har vi drøftet dette ønske i relation til Degneparken og vurderet, at grunden, som Degneparken er placeret på, vil være ideel til seniorboliger pga. nærhed til Seniorhøjskolen, til butik og til busforbindelser.

Der var herefter en besigtigelsestur til Degneparken med mulighed for både at besigtige bygninger og udeareal. Grunden er på i alt 4000 m2. Det samlede bebyggede areal er på 935 m2, heraf 131 m2 kælder.

Efter besigtigelsesturen var der drøftelse af forskellige muligheder for anvendelse at bygninger og grund.

Følgende ideer blev fremlagt:

Seniorboliger som enten lejeboliger eller andelsboligerEn kombination af seniorboliger og familieboliger med fælles haveområde

Nedrivning af nuværende bygninger og opførelse af nye boliger

Bevare bygningerne og – via en arkitekt – undersøge muligheder og pris for renovering og ombygninger til seniorboliger

Kontakte Real Dania med opfordring til at indgå i et projekt med opførelse af seniorboliger med begrundelsen, at det ville være et projekt i ”Udkantsdanmark”.

Der var på mødet tilkendegivelser fra 12 af de fremmødte om interesse for en seniorbolig i Nørre Nissum, hvis boligen er en lejebolig med mulighed for eksempelvis at kontakte en vicevært. Der var ingen interesse blandt de fremmødte for seniorbolig som eje-bolig.

Borgermødet mundede ud i nedsættelse af et udvalg til at arbejde videre med de fremkomne forslag og at undersøge allerede igangværende projekter i andre egne af landet.

Udvalget består af:

Kurt Lyhne, kuly@ucl.dk mobilnummer 24430824

Hans Knutsson, hans.knutsson@post.tele.dk mobilnummer 29496981

Benny Steensen, benny.steensen@mgb.net mobilnummer 24862881

Ea Katrine Thomsen, eakatrinethomsen@gmail.com mobilnummer 60451533

Eva Daneville, lemvig39@yahoo.com mobilnummer 31772743

Udvalget kontakter selv Jens Vilsbøl med forespørgsel om at indgå i udvalget.

Referat v. Lisbeth Breinholt

Recent Posts
Archive
bottom of page