top of page

Degneparkens fremtid


Tilbage i maj måned havde Nørre Nissum Borgerforening indkaldt til Borgermøde på Seniorhøjskolen angående en eventuel interesse for et Seniorbofællesskab i de nu tomme bygninger efterladt ved daginstitutionerne flytning over til skolen. Interessen blandt de fremmødte borgere var betydelig, og forskellige muligheder og spørgsmål blev drøftet. Mødet mundede ud i nedsættelse af et udvalg, som skal arbejde videre med de indkomne forslag.

Udvalget mødtes ca. 10 dage herefter og flere ideer og forslag blev diskuteret. Man var bl.a. enige om, at et eventuelt Seniorbofællesskab skal bestå af lejeboliger. Et møde med Kommunen var en nødvendighed, idet Kommunen ejer grund og bygninger, men et sådant møde med borgmestren og andre politikere var ikke muligt pga. den forestående sommerferie, så mødet blev fastlagt til den 14. august.

Ved dette mødet var det tydeligt, at Kommunen stillede sig meget positivt til et seniorbofællesskab i Nørre Nissum, men samtidig ønskede Kommunen at afhænde Degneparken hurtigst og bedst muligt. Den 21. august udbød Kommunen derfor ejendommen til salg med en deadline for indkommende bud den 29. september. Som udgangspunkt ønsker Kommunen naturligvis at sælge til højstbydende, dog prioriteres anvendelsen højere end prisen.

Ved et udvalgsmøde den 22. ds. kunne det hurtigt fastslås, at sagen fra vores side nu er under tidspres for at præsentere Kommunen for en gangbar handlingsplan dækkende bl.a. visioner (målsætning, rammer), ejerform, finansiering/tidsplan, antal lejligheder (størrelse og m2-pris).

Udvalget vil nu arbejde videre med ovenstående og forhåbentlig have en fornuftig handlingsplan klar før den 29. september.

Recent Posts
Archive
bottom of page