top of page

Så er pengegaven fordelt


Fordeling af pengegaven i forbindelse med udnævnelsen af Nørre Nissum som Årets Landsby 2017: Det har ligget Borgerforeningen meget på sinde at fordelingen af prisen på Kr. 150.000 skulle være til gavn og glæde for alle Nørre Nissums beboere – voksne såvel som børn. Det var også vigtigt at de valgte projekter ikke havde brug for konstant frivillig hjælp gennem årene. Rigtig mange gode og sjove forslag blev modtaget og diskuteret.

Nedenstående blev så de endelige valg: Spejderne blev tildelt penge, så der kunne indkøbes en længe ønsket svinggrill. Det vakte stor glæde blandt børnene!

Der blev indkøbt 10.000 blomsterløg fra Holland som, ved hjælp af frivillige, blev plantet langs de mest befærdede veje og gader. Herlighedsværdi hvert forår!

En hjertestarter blev indkøbt og monteret uden for Genbrugs butikken i Hovedgaden. En del beboere deltog samtidig i et kursus i brugen af hjertestarteren. Vi håber, det ikke bliver nødvendigt at bruge den, men det giver tryghed, at den er der!

For at gøre overrækkelsen af pengegaven til Årets Landsby en festlig og mindeværdig dag, spædede Borgerforeningen en smule til Lemvig Kommunes betaling for det flotte arrangement!

Borgerforeningen medvirkede økonomisk til forundersøgelsen af etableringen af et Musik- og Kulturhus i byen, hvor Realdania allerede havde bevilget kr. 150.000. Et sådant projekt vil have stor og almen betydning for alle i Nørre Nissum!

Der er opstillet flagstænger forsynet med vimpler ved alle indfaldsveje til byen, således at alle flagdage vil blive markeret med Dannebrog. Borgerforeningen har fundet en frivillig ”flagmand”, som påtager sig ansvaret omkring hejsning og nedtagning af flag!

Til glæde for børnene fik Midtpunktet opstillet en farvestrålende karrusel, som bliver flittigt benyttet af børn i næsten alle aldre, især er byens dagplejemødre begejstrede for den!

For at promovere Nørre Nissumes status som Årets Landsby 2017, blev der fremstillet og midlertidigt opstillet runde vinylskilte ved indfaldsvejene. De så flotte ud hen over sommeren og var med til at byde alle velkommen til Skolernes Landsby!

Der har længe været et ønske om at få opsat en pontonbro i forbindelse med badebroen ved Høgsgård Strand. Første forsøg med plastrør viste sig at være en smule problematisk, men udbedringer er på vej, så broen kan være klar til næste sæson! Vi har alle grund til at være stolte af vores landsby, men kun ved et nært sammenhold og meningstilkendegivelser kan vi fortsætte den positive udvikling i Nørre Nissum!!

Recent Posts
Archive
bottom of page