top of page

Kulturministeren besøger Seniorhøjskolen!


På den gode traditionelle vestjyske måde startede mødet med kulturminister Mette Bock den 24. oktober på Seniorhøjskolen med en sang fra Højskolesangbogen, hvorefter der var lagt op til åben dialog mellem ministeren, forstander Maria Kangas Christensen og formand Henrik Sommer. Ministeren var i Nørre Nissum for at uddybe de eventuelle planer om oprettelse af flere seniorhøjskoler ud over de to allerede eksisterende i landet. Ministeren begrundede planerne med, at ”den forkælede 68-generation” nu er ved at nå alderen til at tage på ophold på seniorhøjskolerne, og at denne aldersgruppe udgør ca. 250.000 nye potentielle seniorkursister. Sevom dette er en positiv fremtidsudsigt for Seniorhøjskolen, undlod Maria Kangas Christensen ikke at gøre ministeren opmærksom på, at rent økonomisk er det ikke en dans på roser at drive højskolen, en stor bekymring er, at det er svært at låne penge til udvikling. Selvom der er en rigtig fin balance i vores kursustilbud, vil vi gerne markere os mere solidt, sagde hun, og deved skille os ud fra andre højskoler, men det kræver nyinvestering til f.ex. en højere standard i kursistværelserne. Men uden chancer for at låne til en sådan renovering, er en den mulighed lukket for os. De to seniorhøjskoler i Danmark (den anden ligger i Marielyst på Falster) har en dispensation, som gør det muligt at drive højskole uden tilbud om lange kurser, hvilket ellers er nødvendigt for at modtage statstilskud til driften. Uden dette særtilskud på 700.000 kroner vil skolens økonomi være så stram, at det vil være meget svært at overleve som højskole. Ministeren ser gerne, at der bliver etableret tre nye seniorhøjskoler rundt omkring i landet, og ved en førstebehandling i folketinget før efterårsferien var alle partier enige i forslaget. Både Maria Kangas Christensen og Henrik Sommer gav udtryk for betænkeligheder ved oprettelse af yderligere tre seniorhøjskoler, hvor de begge mener, at på trods af et stigende antal seniorer vil fem højskoler af denne art være for mange til, at alle skolerne kan eksistere med en sund økonomi. Kulturministeren glædede sig efter mødet over besøget i Nørre Nissum. Det er altid vigtigt at komme ud og høre og se, hvad der sker lokalt og få talt med folk. Ministeren, som nu er 61 år, sagde endvidere, at hun vældig godt kunne tænke sig et ophold på en seniorhøjskole, når hun en dag rammer senioralderen. Både forstanderen og formanden var godt tilfreds med kulturministerens besøg, og følte, at der bestemt var lydhørhed over for skolens synspunkter og bekymringer. Eva Daneville

Recent Posts
Archive
bottom of page