top of page

Degneparkens Fremtid


Der har ikke været meget nyt at berette i forbindelse med, hvad der videre skal ske med Degneparkens bygninger, som har stået tomme i alt for lang tid. Ved årsskiftet stillede vi Borgmester Erik Flyvholm følgende spørgsmål:

”Bliver der i 2019 sagt ja til at bygge almennyttige boliger eller lignende i Nørre Nissum” (underforstået også renovering af Degneparken), svarede han følgende:

”Det er boligselskaberne, der bestemmer, og dem har vi netop holdt møde med, hvor vi fremlagde vore ønsker, og de er ikke afvisende. Der skal blot være interesse for det, og der skal være lejere, der forpligter sig til det. Og der skal være en byggegrund! Nogle steder er det rentabelt at bygge ned til otte boliger, så det er nok op til borgerne i Nørre Nissum at finde folk nok til at gøre boligselskaberne interesserede”.

Det var ordene!

Nu er det jo sådan, at Nørre Nissum Borgerforening indkaldte til Borgermøde tilbage i maj 2018 med formålet at få ønsker fra lokale borgere bragt frem i lyset. Tilslutning til mødet var overraskende stor, ca. 75 interesserede medborgere var mødt frem, og det endelige resultat af aftenens møde var, at der var stor interesse for at omdanne Degneparken til seniorbofællesskab eller seniorboliger, og denne information blev naturligvis straks videregivet til kommunen.

Ligefrem at få borgerne til at forpligte sig til et lejemål på dette tidspunkt, er nok utopi, men kunne vi eventuelt lave en liste af navne på borgere, som generelt kan se sig selv i nybyggede/nyrenoverede lejligheder inden for en rimelig tidsramme, kunne vi jo nå et stykke vej - byggegrunden har vi jo allerede, og derved elimineres allerede to af borgmesterens ”bumps”, og mon vi så ikke derved kunne skabe lidt mere interesse hos boligselskaberne?

Recent Posts
Archive
bottom of page