top of page

Generalforsamling i Nørre Nissum Borgerforening


Torsdag d. 21. februar 19.30 på Nørre Nissum Skole Åbent for alle

Oplæg og debat: 19:30

1. Orientering om ny affaldssortering i 2019. v/Gitte Bak, NOMI 4s

2. Orientering om Seniorboliger. v/ Eva Daneville

3. Orientering om Fibernet. v/ Ove Damgaard

4. Orientering om Lokalplan og udstykning af nye byggegrunde på Hanssons Mark. v/ Ove Damgaard

20.30: Kaffe og brød

Generalforsamling kl. 20.45

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Regnskab 5. Indkomne forslag —Godkendelse af tekstændringer i vedtægterne

6. Valg af bestyrelse På Valg: Poul Munk Poulsen, Eva Daneville og Tage Støvring

6a. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisorer

8.Fastsættelse af kontingent

9.Evt.

Bestyrelsen

Recent Posts
Archive
bottom of page