top of page

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær den første der ved hvad der sker.

Tak for din tilmelding!

I Nørre Nissum har vi masser

af mennesker med skaberkraft, idéer og gå-på-mod.

Mød nogle af

dem her!

"Her i Danmarks dejligste landsby har vi det hele; kultur, natur, sport
og masser af menneskeligt nærvær. Kom og vær med!"
 
Kommende arrangementer og datoer for 2024-25 kan ses under 'Det sker i Nørre Nissum'. Programmet for 2024-25 bliver hustandsomdelte i starten af april. Næste arrangementer:
Kommunalbestyrelsen har inviteret til borgermøde om skolestrukturen mandag den 31. oktober kl. 19 på Nørre Nissum Skole og Børneunivers. Høringsmaterialet kan læses her:Mandag den 19. september kl. 19 blev der afholdt et borgermøde på Nørre Nissum Skole og Børneunivers vedrørende budgetforliget for 2023-26 og specifikt samenlægning af overbygning på to skoler i Lemvig by. 100 borger var med til mødet. Nedenstående høringssvar er sendt til alle medlemmer af kommunalbestyrlesen forud for byrådsmødet den 21. september.

Høringsvaret indsendt den 18. december fra Nørre Nissum Borgerforening og GNIF kan læses her:

Første høringssvar vedrørende skolestrukturen i Lemvig Kommune og budgetforliget 2023-26

 

Svaret er udarbejdet af Nørre Nissum Borgerforening på vegne af borgerne i Lemvig Øst, herunder landsbyerne Remmerstrand, Gudum, Fabjerg og skolebyen Nørre Nissum. Mandag den 19. september blev der afholdt borgermøde med 100 fremmødte.

Høringssvaret er forsøgt kortfattet af hensyn til læsernes tid.

 

Sammenlægningen af overbygningerne på to skoler i Lemvig by, med en omtalt besparelse på få millioner kroner i perioden, er en utrolig lille besparelse og stemmer ikke overens set i forhold til de mange borgere, den vil berøre og de konsekvenser, den vil have for de mindre samfund. Desuden er besparelsen ikke ordentlig belyst. Med andre ord, er der stor usikkerhed for, om besparelserne kan opnås. Endvidere er det sandsynligt, at et større anlægsarbejde vil være påkrævet for at videreføre sammenlægningen efter 2026 grundet en vækst i elevtal i udskolingen. Dette børe også belyses.

På Nørre Nissum Skole er der på nuværende tidspunkt tre mindre årgange, nemlig 5. 6. og 7. klasser. Herefter er der en forventet og tilpas stor klassestørrelse på ca. 20 elever på alle årgangene - Efter sommeren 2023 klargøre Nørre Nissum Skole sig på 31 elever i 0. årgang. I børnehaven og vuggestuen i Nørre Nissum, som er kommunens 2. største dagtilbud, er der 98 børn fordelt på 4 årgange, foruden en tilvækst i dagplejen, bl.a. i Gudum.

Det vil sige, der er større klasser på vej op gennem overbygningen i en lang årrække, faktisk helt ud mod 2030. I Lemvig Øst er der succes med tiltrækning af nye børnefamilier til Lemvig Kommune - og Nørre Nissum Sogn er det eneste i kommunen uden faldende indbyggertal. Gudum har allerede mistet sin skole og det har haft konsekvenser for landsbyen og butikslivet. Den eneste tilbageværende folkeskole i Lemvig Øst fortjener ikke at miste sin overbygning. Tværtimod, bør der kun bevares én skole i Lemvig by med overbygning, til fordel for overbygninger i Nørre Nissum i den østlig del af kommunen, og Thyborøn/Harboøre i nordvest – en geografisk retfærdig model som imødekommer disse vigtige egne.

Der foreslås, fra Nørre Nissums Borgerforeningens side, at et samarbejde mellem overbygningen på Lemtorp Skole og Nørre Nissum Skole kunne påbegyndes med det samme. Altså, et fagligt samarbejde med sammenlæsninger, faguger m.m. så der kan opnås besparelser i overbygningen for de få årgange med færre elever på Nørre Nissum Skole. Dette vil også betyde, at konfirmationsforberedelser i 7. klasse kan forgå i de enkelte elevers sogne i forbindelse med skoletiden. Man kunne også forestille sig - med det frie skolevalg for øje - at de ældste elever fra Lem Torp Skole begynder at vælge overbygning på Christinelyst eller på Nørre Nissum Skole. Før i tiden, var det faktisk denne struktur, hvor mange elever valgte Nørre Nissum Skole til.

VIA University College med læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum er hjemsted for kommunens eneste videregående uddannelse. I den senere tid er det blevet tydeligt for alle, at HF-uddannelsen med ordblinde-linjen samt kostskolen, er en overvældende succes. Den nye lov, der skal styrke læreruddannelsen, tilføjer krav om betydelig øget praktiktid - også i de første år af uddannelsen. Dette kræver en lokal skole med overbygning for mange af de fag, der kan vælges på læreruddannelsen. Loven skal desuden styrke samarbejdet mellem folkeskolen og læreruddannelsen - herunder øvelsesskoler - og derudover special pædagogik genindføres som undervisningsfag. Nørre Nissum Skole har en uundværlig erfaring med lærerstuderende og er den skole i kommunen med absolut størst erfaring med specialundervisning. Placering af Nørre Nissum Skole med sin overbygning - og samarbejdet mellem VIA University College i Nørre Nissum og Nørre Nissum Skole - er ekstrem vigtig for Lemvig Kommune og alle involverede, herunder nuværende og kommende lærerstuderende, elever, personale, borgere samt det lokale forretningsliv og foreningsliv.

Ved fyldte klasser i overbygningen, frygter vi for en domino-effekt, der vil medføre, at flere elever visiteres til specialundervisning eller modtager støttetimer grundet de større klasser, ved en sammenlægning af overbygningen på for få skoler i kommunen. Dette kan være betydeligt omkostningsfyldt, hvor der er også den risiko, at elever tabes på gulvet, fordi deres behov bliver overset i de større klasser. Blandt andet har Holstebro kommune dårlige erfaringer med at fylde klasser op til bristepunktet.

Flytningen af overbygningen fra Nørre Nissum Skole vil sandsynligvis få den konsekvens, at flere forælder vælger at sende deres børn på efterskole, og dermed bliver klasserne endnu mindre. Det kunne være konstruktivt for kommunen at undersøge, hvilke årsager der ligger til grunde for, at forælder generelt vælger efterskole frem for folkeskole, især i 9. klasse.

Der noteres i budgetforliget besparelser på transport. Dette stemmer ikke overens med den forventede øgede drift af bustransport for de elever i overbygningen, der skal transporteres til og fra sammenlægningsskoler. Er besparelserne ved sammenlægning ordentligt belyst?

Foreningslivet frygter også for en fraflytning af overbygningen. Østhallen vil også rammes hårdt ved fraflytning af overbygningen og der vil dermed være væsentligt færre elever som vil benytte de fantastiske faciliteterne som ligger på matriklen ved siden af Nørre Nissum Skole.

Hvad arbejder Borgerforeningen med for tiden?

I løbet af 2023 og 2024 arbejder vi med forskellige projekter, blandt andre:​

  • Genmarkering af vandrestierne omkring Nørre Nissum samt udarbejdelse af nye beskrivelser og kort. Flere af ruterne er allerede klar.

  • Etablering af et madpakkehus på Midtpunktet. Pengene er bevilget af Jysk Energi og huset er købt hjem - nu skal vi finde en arbejdsgruppe som kan samle det.

  • Fortsat samarbejde i Lemvig Øst sammen med Gudum, Fabjerg og Remmerstrand, herunder etablering af en cykelrute gennem hele østområdet med skiltning og overnatningsmuligheder som bliver en resultat af støtte fra "Her Bor Vi" puljen fra Nordea Fonden. Ruten bliver færdig 2022.

  • Afvikling af arrangementer såsom Sankt Hans aften, Gris i Mosen og Vinterfesten.

Søndermarken_edited.jpg
Madpakkehus.JPG
bottom of page